Į pradžią El.paštas Struktūra
Print  
Lietuviškai    English    Polish   
              
 2014 m. lapkričio 28 d., penktadienis
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA
VARŠUVOJE

Al. Ujazdowskie 14, 00-478 Warszawa, POLSKA
Tel.+48 22 625 33 68, faks. +48 22 625 34 40
amb.pl@urm.lt


Konsuliniai klausimai:
Al. Ujazdowskie 12, 00-478 Warszawa, POLSKA
+48 635 97 94, faks.+48 22 635 60 54
consul.pl@urm.lt

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

     

              

                

                

                 

                     

                   

                   
                        

                     

                       

                     

                       

                     

                      

                    

                     

            

                    

 
  NAUJIENOS
2014-11-27  AMBASADORIUS LANKO PUNSKO IR SEINŲ LIETUVIUS

 2014 m. lapkričio 27-28 dienomis d. LR ambasadorius Lenkijoje Šarūnas Adomavičius lankosi Seinuose ir Punske.

Ketvirtadienį ambasadorius apsilankė  Beržnyko kapinėse,  padėjo gėlių ant Lietuvos savanorių, žuvusiųjų 1920 m. rugsėjo 22-23 d., kapų.

Vakare susitiko su vietos lietuvių bendruomenės ir draugijų vadovais, lietuviais kunigais.

Penktadienį ambasadorius susitiks su Seinų ir Punsko savivaldybių vadovais,  aplankys lietuviškas mokyklas Punske bei Vidugiriuose.

Plačiau »
2014-11-27  LR AMBASADOJE LENKIJOJE PRISTATYTOS LIETUVOS TURIZMO GALIMYBĖS

  2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Varšuvoje pristatytos Lietuvos turizmo galimybės Lenkijos turizmo firmoms ir žiniasklaidai.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Šarūnas Adomavičius pasveikino daugiau kaip dvidešimt Lenkijos kelionių operatorių, turizmo agentūrų, informacinių centrų bei žiniasklaidos atstovų, susirinkusių į renginį. Ambasadorius atkreipė dėmesį, kad plėtojant dvišalį turizmą per menkai išnaudojama kultūrinio paveldo sudedamoji. Š. Adomavičius palinkėjo turiningų pokalbių užmezgant naujas pažintis ir verslo kontaktus.

Lietuvos Respublikos Valstybinio turizmo departamento atstovas Tomaš Jackevič pristatė Lietuvos turizmo galimybes ir privalumus, o regioninių turizmo informacijos centrų atstovai akcentavo reprezentuojamų regionų ypatumus.

Renginyje dalyvavo Lenkijos bei Lietuvos turizmo firmų atstovai, kuriems buvo sudarytos sąlygos užmegzti kontaktus ir aptarti galimą bendradarbiavimą.

Plačiau »
2014-11-25  LIETUVOS GARBĖS KONSULŲ SUVAŽIAVIMAS

 2014 m. lapkričio 25 dieną Lietuvos ambasadoje Varšuvoje įvyko Lietuvos garbės konsulų Lenkijoje suvažiavimas.  Jame dalyvavo visi aštuoni garbės konsulai iš Poznanės, Torūnės, Krokuvos, Gdansko, Olštyno, Vroclavo, Ščecino ir Katovicų. Surengdama suvažiavimą, ambasada siekia intensyvinti bendradarbiavimą su Lietuvos garbės konsulais ir užtikrinti kryptingą jų darbą skatinant didesnį Lietuvos matomumą Lenkijoje.

 Suvažiavimo dalyvius pasveikino ambasadoriaus Lenkijoje Šarūnas Adomavičius, kuris padėkojo garbėms konsulams už jų indėlį į Lietuvos garsinimą Lenkijoje bei ragino toliau stiprinti Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą kultūros ir verslo srityse, ypatingai atkreipiant dėmesį į abiejų šalių visuomenių dialogo skatinimą.

 Renginyje dalyvavęs URM ambasadoriaus ypatingiems pavedimams Arvydas   Daunoravičius priminė Lietuvos teisės aktuose apibrėžtas Lietuvos garbės konsulinių pareigūnų funkcijas ir pareigas bei pabrėžė jų glaudaus bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo su Lietuvos ambasada Lenkijoje svarbą.

 Lietuvos kultūros aktualijas bei bendrus Lietuvos ir Lenkijos energetinius projektus garbės konsulams pristatė Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje Rasa Rimickaitė ir energetikos atašė Stanislav Vidttman, o apie investavimo galimybes Lietuvoje bei iššūkius lietuviškam verslui Lenkijoje kalbėjo „Verslios Lietuvos“ atstovas Vygandas Uksa.

Plačiau »
2014-11-21  LR AMBASADORIUS LENKIJOJE Š.ADOMAVIČIUS LANKĖSI PUSTELNIKE

Ruošdamasis M.K.Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms, 2014 m. lapkričio mėn. 19 d. Lietuvos ambasadorius drauge su Varšuvoje viešėjusiais lietuvių rašytojais ir poetais H.Kunčiumi, E.Ališanka, G. Bleizgiu, A.A. Jonynu, A. Šlepiku bei vertėju ir publicistu L. Jonušiu lankėsi Varšuvos priemiesčiuose esančioje vietovėje Pustelnik, kuriame paskutiniąsias savo gyvenimo akimirkas praleido ir mirė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Prie M.K.Čiurlioniui skirtos atminimo lentos LR ambasadorius padėjo gėlių vainiką.

Pustelnike esantis namas, kuriame M.K.Čiurlionis mirė 1911 m., šiandien yra moterų vienuolynui priklausančioje teritorijoje, todėl LR Ambasadorius ir lietuvių rašytojai taip pat susitikimo ir su vienuolyno administratore seserimi Halina Balcer.

LR ambasadorius taip pat susitiko ir su Markų rajono burmistru Janusz Werczyński, su kuriuo aptarė Markų rajono savivaldybės ir LR Ambasados Lenkijos Respublikoje bendradarbiavimo planus puoselėjant Mikalojaus Konstantino Čiurlionio atminimą. Plačiau »
2014-11-21  MAGNUS DUCATUS POESIS LIUBLINE IR BALSTOGĖJE

 2014 m. lapkričio mėn. 21-22 dienomis Lenkijos miestuose Liubline ir Balstogėje vyks Magnus Ducatus Poesis renginiai.

Magnus Ducatus Poesis (Didžioji Poezijos Kunigaikštystė) – tai lietuvių, lenkų, baltarusių, latvių, rusų, ukrainiečių bei kitų poetų ir poezijos vertėjų, muzikų, dailininkų bendrija, kuri organizuoja poezijos skaitymus, koncertus, parodas, leidžia poezijos ir jos vertimų antologiją, ruošia poezijos vertimus, kviečia į vertimų dirbtuves ir pan.

Šį kartą Liubline ir Balstogėje bus pristatoma lietuvių poezija ir jos vertimai į lenkų kalbą. Penktadienį, 18.00 val. lietuvių poetai Eugenijus Ališanka, Marius Burokas, Gytis Norvilas, Vytas Dekšnys bei atlikėjas Saulius Petreikis pristatys savo kūrybą Liublino kultūros namuose, Peowiakow 12 gatvėje. Lietuvių poetų vertimus į lenkų kalbą skaitys vertėjos Paulina Ciucka ir Joanna Bożeńska.

Su lietuvių poezija, jos vertimais ir muzika turės progos susipažinti ir Balstogės miesto gyventojai. Lapkričio mėn. 22 d. 16.00 val. lietuvių poezijos vakaras ir koncertas įvyks Balstogės Sleńdzińskių galerijoje, Legionowa g. 2. Įėjimas į abu renginius nemokamas.

Plačiau »
2014-11-14  KULTŪROS ATMINTIES DIALOGAS ULB REGIONE

2014 m. lapkričio 14 d. Varšuvos Literatūros namuose vyko mokslininkų debatai apie Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos šiuolaikinės istoriografijos dialogą kultūros atminties tema. Renginį organizavo Lenkijos istorijos muziejus kartu su Lenkijos PEN klubu ir Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo ir dialogo forumu. Diskusijų pagrindą sudarė prof. Alvydo Nikžentaičio ir Michał Kopczyński parengta knyga „Kultūros atminties dialogas ULB regione“ („Dialog kultur pamięci w regionie ULB“).

Renginio dalyvius sveikino Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Šarūnas Adomavičius, kuris pažymėjo tarpusavio dialogo svarbą.

Plačiau »
2014-11-14  EIMUNTO NEKROŠIAUS SPEKTAKLIS „JOBO KNYGA“ ŽYMIAJAME KATOVICŲ TEATRO FESTIVALYJE „INTERPRETACJE"

 2014 m. lapkričio 15 d. Katowicuose bus parodytas teatro „Meno fortas“ spektaklis „Jobo knyga“.

Lietuvių režisieriaus Eimunto Nekrošiaus režisuotas spektaklis buvo pakviestas į žymųjį Lenkijoje režisūrinio meno festivalį „Interpretacje“ ir įtrauktas į festivalio „Meistrų spektakliai“ programą. Spektaklis bus parodytas Katowicų teatre „Teatr Sląski“ lapkričio 15 d. 19.00 val.

Teatras „Meno fortas“ Lenkijoje šiais metais vieši jau trečią kartą. Eimunto Nekrošiaus režisuotas spektaklis „Rojus“ buvo parodytas gegužės mėn. Torūnėje vykusiame teatro festivalyje „Kontakt“ ir lapkričio mėn. Lodzėje vykusiame teatro festivalyje „Naujoji Europos klasika“ bei sulaukė labai gerų atsiliepimų.

Plačiau »
2014-11-14  LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

2014 metų lapkričio 11 dieną Varšuvoje vykusios  šventinės eisenos  Lenkijos Nepriklausomybės dienos proga Lenkijos prezidentas Bronislaw Komorowski lietuvišku „Laba diena!“ sveikina Lietuvos ambasadorių Lenkijoje Šarūną Adomavičių ir ambasados darbuotojus (balkone) .

Fotografijų autorius :
Wojciech Olkuśnik,
Lenkijos Prezidento Kanceliarija 

Plačiau »
2014-11-11  LR MINISTRAS PIRMININKAS LENKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS PROGA PASVEIKINO LENKIJOS PREMJERĘ

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius Lenkijos Nepriklausomybės dienos proga pasveikino šios šalies premjerę Ewą Kopacz.

Plačiau »
2014-11-11  UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS PASVEIKINO LENKIJĄ SU NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

Užsienio reikalų ministras pasveikino Lenkiją su Nepriklausomybės diena

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pasveikino Lenkiją Nepriklausomybės dienos proga ir palinkėjo Lenkijos žmonėms sėkmės ir gerovės. 

 

Sveikinimą lenkų kalba galima peržiūrėti čia:

Plačiau »
Archyvas 
 

AMBASADOS DARBO LAIKAS

I-IV 8.00 - 17.00, V 8.00-15.45 
Išskyrus švenčių dienomis

Nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją
+370 706 52 444 arba rašyti pilieciai@urm.lt


LIETUVOS KULTŪROS CENTRAS

adresas: Al. Ujazdowskie 12, Varšuva,

veikia pirmadieniais-penktadieniai, 10.00-16.00 val. 

 

 KAIP MUS RASTI?

Paspauskite pele ant žemėlapio ir išvysite detalų planą

Kaip atvykti į ambasadą viešuoju transportu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2008-12-15
Iš viso apsilankė: 157884
Šiandien apsilankė: 33
Dabar naršo: 0
© LR Ambasada Lenkijoje. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas.