Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.09.11 / Atnaujinta 2016.04.11 12:58

Santuoka Lenkijos Respublikoje

Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis nori sudaryti santuoką Lenkijoje, informaciją turėtų apie būtinus pateikti dokumentus turėtų suteikti Lenkijos civilinės metrikacijos įstaiga, kuri registruos santuoką.

Paprastai santuokai įregistruoti yra prašoma pateikti galiojantį asmens dokumentą, gimimo liudijimą ir pažymą apie šeiminę padėtį.

Tvarkantis dokumentus dėl santuokos sudarymo, Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigoje galima iškarto išsiimti gimimo akto įrašą pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis – kadangi tiek Lietuva, tiek Lenkija yra prisijungę prie aukščiau minėtos Vienos konvencijos, šį dokumentą galima bus pateikti Lenkijos civilinės metrikacijos įstaigai be tvirtinimo Apostille ir be vertimo.

Pažymą apie šeiminę padėtį išduoda Lietuvos ambasada Varšuvoje. Besikreipdamas dėl pažymos išdavimo, Lietuvos pilietis turėtų atvykti į Ambasadą asmeniškai ir pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, užpildytą prašymą bei sumokėti 30 eurų konsulinį mokestį. Ambasadoje pažyma išduodama lenkų kalba, jos papildomai tvirtinti Apostille nereikia. Pažyma išduodama per 14-20 dienų, norintys gauti išduotą pažymą atgal paštu, turėtų atsinešti voką su atgaliniu adresu ir reikiamu pašto ženklų skaičiumi. Dėl pažymos išdavimo siūlome susitarti iš anksto telefonu +48 22 6359794 arba e. paštu [email protected].

Pažymą apie šeiminę padėtį taip pat išduoda civilinės metrikacijos įstaigos pagal gyvenamąją vietą Lietuvoje, tačiau šiose pažymose pagal Lietuvoje naudojamą patvirtintą pažymos tekstą, nėra įrašytas sakinys, nurodantis, kad nėra kliūčių santuokai sudaryti, todėl Lenkijos institucijos dažnai atsisako priimti šią pažymą.

Santuokos apskaitymas 

Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje sudaryta santuoka turi būti apskaityta ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Prašymus apskaityti santuoką tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Varšuvoje gali pateikti Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lenkijos Respublikoje, teisės aktų nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos. Jei deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nepageidaujama, prašymas apskaityti santuoką turi būti pateikiamas civilinės metrikacijos įstaigai pagal piliečio gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Santuokai Lietuvoje apskaityti ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas su vertimu ir Apostille arba tarptautinis santuokos akto įrašas pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, pastaruoju atveju dokumento nereikia nei versti, nei tvirtinti Apostille;
 • užpildytas prašymas apskaityti santuoką. Prašymą galima pildyti kompiuteriu, atspausdinus - pasirašyti. Jei pildoma ranka, tai duomenys turi būti rašomi didžiosiomis lietuviško raidyno raidėmis.
 • abejų sutuoktinio pasai ar notarine tvarka patvirtinti jų nuorašai.

DĖMESIO:

 • Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas ir pan.), išskyrus išduotus pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, turi būti legalizuoti ir išversti į lietuvių kalbą.
 • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai yra siunčiami į Lietuvą ir pateikėjui negrąžinami. Jeigu pateikėjas nori pasilikti dokumento originalą, atstovybei pateikiama legalizuoto (patvirtinto Apostille) ir išversto į lietuvių kalbą dokumento kopija ir originalas (palyginimui).
 • Konsulinis mokestis už santuokos apskaitymą ir santuokos liudijimo išdavimą – 20 EUR.
 • Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas pateikiant dokumentus grynais pinigais.

Kūdikio gimimo apskaitymas

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad vaiko, gimusio užsienio valstybėje, kai abu jo tėvai (ar vienas iš jų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas turi būti apskaitytas Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Gimimas apskaitomas nepriklausomai nuo vaiko pilietybės. Prašymus apskaityti vaikų gimimą tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Varšuvoje gali pateikti Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lenkijos Respublikoje, teisės aktų nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos . Jei deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nepageidaujama, prašymas apskaityti gimimą turi būti pateikiamas civilinės metrikacijos įstaigai pagal piliečio gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Atstovybei turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • užsienio valstybės institucijos išduotas gimimo liudijimas liudijimas su vertimu ir Apostille arba tarptautinis gimimo akto įrašas pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, pastaruoju atveju dokumento nereikia nei versti, nei tvirtinti Apostille;
 • užpildytas prašymas įtraukti į apskaitą vaiko gimimą. Pildant duomenys turi būti įrašomi didžiosiomis lietuviško raidyno raidėmis;
 • abejų tėvų pasai ar notarine tvarka patvirtinti jų nuorašai.

DĖMESIO:

 • Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas), išskyrus išduotus pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, turi būti legalizuoti ir išversti į lietuvių kalbą.
 • Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai yra siunčiami į Lietuvą ir pateikėjui nebus grąžinami. Jeigu pateikėjas pageidauja pasilikti pateikiamo dokumento originalą, ambasadai kartu su originalu būtina pateikti dokumento kopiją patvirtinimui. Kopiją reikia pateikti dokumentą legalizavus, tačiau iki jo vertimo į lietuvių kalbą.
 • Konsulinis mokestis už vaiko gimimo įregistravimą ir Lietuvos Respublikos gimimo liudijimo išdavimą – 20 EUR.
 • Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas pateikiant dokumentus grynais pinigais.

Elektroninė metrikacijos paslaugų informacinė sistema

Informuojame, kad įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą - MEPIS - Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus per elektroninius valdžios vartus.

SVARBU:

MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama MEPIS interneto svetainėje. Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

 

Naujienlaiškio prenumerata