Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.09.11 / Atnaujinta 2014.11.14 09:03

DĖMESIO:

Ši informacija svarbi asmenims, pastoviai gyvenantiems Lenkijos Respublikoje.

Nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas - asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos.

Asmenys, kurie turi Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje jų gyvenamąją vietą atitinkantį įrašą apie gyvenamąją vietą arba kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Vyriausybės nustatyta tvarka iki Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įsigaliojimo dienos buvo įrašyti gyvenamosios vietos duomenų apskaitos dokumentuose, laikomi deklaravusiais savo gyvenamąją vietą (turima omeny sena, anksčiau Lietuvoje galiojusi gyventojų registracija).

Asmenys, kurie nėra deklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje. Šie asmenys negali gauti, keisti Lietuvos Respublikos pasų Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar kosulinėse įstaigose.

Deklaruoti gyvenamąją vietą, išvykstant iš Lietuvos galima Lietuvoje arba Lietuvos Respublikos ambasadoje Varšuvoje bei Lietuvos Respublikos konsulate Seinuose.

Norėdamas pateikti gyvenamosios vietos deklaraciją, asmuo maloniai prašomas, prieš atvykstant į ambasadą, paskambinti telefonu  (48 22) 635 97 94 arba Lietuvos Respublikos konsulatu Seinuose tel.: (48 87) 5173790.

Naujienlaiškio prenumerata