Prisijunk prie bendruomenės

Sukurta 2014.09.11 / Atnaujinta 2020.03.30 13:16

Bendruomenės

Pavadinimas Lenkijos lietuvių bendruomenė
Valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė
Adresas Ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny, Polska
Telefono/fakso numeris +4887-5162908, +48-606-198-561
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.punskas.pl
Pavadinimas Lenkijos lietuvių bendruomenės Suvalkų skyrius
Pirmininkė Teresė Uzdilaitė
Telefono numeris (+48) 87 5667919
Pavadinimas Lenkijos lietuvių bendruomenės Varšuvos skyrius „Lituanika“
Pirmininkė Birutė Uzdilaitė
E. pašto adresas [email protected]
Socialinė paskyra https://www.facebook.com
Pavadinimas Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungа
Pirmininkаs Aidis Staskevičius
Adresas ul. 11 Marca 17, 16-515 Puńsk
Telefono numeris +48 605 112 287
Interneto svetainė www.punskas.pl

Lituanistinės mokyklos

Pavadinimas Lietuviška mokyklėlė Varšuvoje
Vadovė Joana Kazokienė
Adresas Lietuvos Respublikos ambasada Varšuvoje, Al. Ujazdowskie 14, 00-478 Varšuva, Lenkija
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Krasnavo pagrindinė mokykla
Direktorius Kazimieras Rėkus
Adresas Krasnowo 17, 16-500 Sejny, Lenkija
Telefono numeris (+4887) 5171010
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.spkrasnowo.pl
Pavadinimas Punsko savivaldybės vaikų darželis su lenkų ir lietuvių dėstomąją kalba
Direktorė Alicija Valinčienė
Adresas Ul. Szkolna 8, 16-515 Punskas, Lenkija
Telefono numeris (+4887) 5161065
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.przedszkole-punsk.com
Pavadinimas Lietuvių k. pamokos vidurinių mokyklų moksleiviams Suvalkų 4-ajame mokyklų komplekse
Mokytoja Birutė Olow
Adresas Zespol Szkol nr. 4 w Suwalkach, Sejnenska 14, 16-400 Suwalki, Lenkija
Interneto svetainė www.zs4.suwalki.pl

Kolektyvai, draugijos, asociacijos, centrai

Pavadinimas Lenkijos lietuvių draugija
Pirmininkas Algirdas Vaicekauskas
Adresas 16-500 Sejny, ul. 22 Lipca 9, woj. Podlaskie, POLSKA
Telefono numeris (+48) 87 5162125
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lenkijos lietuvių draugijos Ščecino skyrius
Pirmininkas Viktoras Buvelskis
Adresas ul. Oświaty 25/4, 73-110 Stargard Szczeciński, POLSKA
Telefono numeriai (+48) 91 5731739, (+48) 601 916092
Pavadinimas Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius
Pirmininkė Onutė Virbylienė
Adresas ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki, POLSKA
Pavadinimas Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija
Pirmininkė Aldona Vaicekauskienė
Adresas 16-515 Punsk, ul. Szkolna 6/10, woj. Podlaskie, Polska
Telefono numeris (+48) 87 5161416
Pavadinimas Lenkijos lietuvių Šv. Kazimierio draugija
Pirmininkas Algirdas Vektorius
Adresas 16-500 Sejny, ul. 22 Lipca 9, woj. Podlaskie, Polska
Telefono numeris (+48) 87 5161416
Pavadinimas Lenkijos lietuvių mokytojų draugija
Pirmininkas Tomas Berneckas
Adresas 16-1515 Punsk, ul. Mickiewicza 23, woj. Podlaskie, Polska
Telefono numeris (+48) 87 5161416
Pavadinimas Vysk. Antano Baranausko fondas ,,Lietuvių namai" Seinuose
Tarnybos pirmininkė Jolanta Jonušonytė
Adresas 16-500 Sejny, ul. 22 Lipca 9, Polska
Telefono numeris Tel. (+48) 87 5162908
Pavadinimas Punsko Lietuvių kultūros namai
Adresas ul. 11 Marca 17, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeris (+48) 87 5161032
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.punskas.lkn.w.interia.pl
Pavadinimas Punsko lietuvių liaudies kultūros centras
Adresas Ul. Szkolna 67, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeris (+48) 87 5161476
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas „Lietuvių namų“ kultūros, švietimo ir informacijos centras
Adresas ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny, POLAND
Telefono numeris +(48 87) 51 62 908
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.ltnamai.sejny.pl
Pavadinimas Punsko lietuvių kultūros namų mišrus choras „Dzūkija“
Vadovas Vidas Simanauskas
Adresas ul. 11 Marca 17, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeriai +48-87-5161-032, +370-686-51056
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.punsk-kultura.pl
Pavadinimas Punsko lietuvių kultūros kaimo kapela „Klumpė“
Vadovas Jonas Zakaravičius
Adresas ul. 11 Marca 17, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeriai +48-87-5161-032, +370-656-73413
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.punsk-kultura.pl
Pavadinimas Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras
Vadovė Jolanta Malinauskaitė-Viaktorienė
Adresas ul. 11 Marca 17, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeriai +48-87-5161-032, +48-503-959561
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.punsk-kultura.pl
Pavadinimas Punsko lietuvių kultūros namų vaikų meno studija „Puniukai“
Vadovai Asta Pečiulienė, Jonas Zakaravičius
Adresas ul. 11 Marca 17, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeriai +48-87-5161-032, +48-667-951032, +370-656-73413
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.punsk-kultura.pl
Pavadinimas Punsko lietuvių kultūros namų šokių grupė „Vyčiai“
Vadovė Asta Pečiulienė
Adresas ul. 11 Marca 17, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeriai +48-87-5161-032, +48-667-951032
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.punsk-kultura.pl
Pavadinimas Punsko lietuvių kultūros namų choreografinis sambūris „Jotva“
Vadovė Kornelija Janušanienė
Adresas ul. 11 Marca 17, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeriai +48-87-5161-032, +48-693-606867
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.punsk-kultura.pl
Pavadinimas Folkloro ansamblis „Gimtinė“
Vadovės Aldona Vaicekauskienė, Angelė Bapkauskienė
Telefono numeriai +48-87-5161-406, 0370 650 89 232
Pavadinimas Folkloro ansamblis „Alna“
Vadovas Vytautas Batvinskas
Telefono numeriai +48-87-5161-760, +48 603 757 399
Pavadinimas Vaikų folkloro ansamblis „Šacinukas“
Vadovė Edita Balkevičienė
Telefono numeris +48 66 72 23 162
Pavadinimas Mišrus choras „Seinijos aidas“
Vadovas Jonas Pavilonis
Adresas ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny, POLAND
Telefono numeris +48-87-5162908
E. pašto adresai [email protected], kultū[email protected]
Pavadinimas Liaudies muzikos kapela „Sainiai“
Adresas ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny, POLAND
Telefono numeris +48-87-5162908
E. pašto adresai [email protected], kultū[email protected]
Pavadinimas Vaikų šokių grupė „Mažyliai“
Adresas ul. 22 Lipca 18b, 16-500 Sejny, POLAND
Telefono numeris (+4887) 5173536
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Vaikų šokių grupė „Žiburėlis“
Adresas ul. 22 Lipca 18b, 16-500 Sejny, POLAND
Telefono numeris (+4887) 5173536
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Gimnazistų šokių grupė
Adresas ul. 22 Lipca 18b, 16-500 Sejny, POLAND Tel. (+4887) 5173536
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Suaugusių šokių grupė „Švyturys“
Adresas ul. 22 Lipca 18b, 16-500 Sejny, POLAND
Telefono numeris (+4887) 5173536
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Kaimo kapela „Šalcinis“
Vadovas Vytautas Gavutis
Adresas ul. 22 Lipca 18b, 16-500 Sejny, POLAND
Telefono numeris +48-87-5162908
E. pašto adresai [email protected], kultū[email protected]
Pavadinimas Mišrus choras „Pašešupiai“
Vadovas Jonas Pavilonis
Adresas Kovo 11-osios licėjus, ul. 11 Marca 16, 16-515 Punsk, woj. Podlaskie, POLAND
Telefono/fakso numeris (+4887) 5161038/5161080
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Dramos būrelis
Vadovė Rūta Burdinaitė
Adresas ul. 11 Marca 16, 16-515 Punsk, woj. Podlaskie, POLAND
Telefono/fakso numeris (+4887) 5161038/5161080
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Dramos studija
Vadovė Virginija Valenskaitė
Adresas ul. 11 Marca 16, 16-515 Punsk, woj. Podlaskie, POLAND
Telefono/fakso numeris (+4887) 5161038/5161080
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Šokių grupė „Šalčia“
Vadovė Asta Pečiulienė
Adresas ul. 11 Marca 17, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeriai 48-87-5161-032, +48-667-951032
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.punsk-kultura.pl
Pavadinimas Skaitovų grupė
Vadovė Birutė Vaičiulienė
Adresas ul. 11 Marca 16, 16-515 Punsk, woj. Podlaskie, POLAND
Telefono/fakso numeris (+4887) 5161038, 5161080
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Kaimo kapela
Vadovas Jonas Pavilionis
Adresas ul. 11 Marca 16, 16-515 Punsk, woj. Podlaskie, POLAND
Telefono/fakso numeris +4887 5161038, +4887 5161080
E. pašto adresas [email protected]

Žiniasklaida

Pavadinimas „Aušra“
Adresas ul. Mickievicza 23, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeris 0 875161416
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas „Aušrelė“
Adresas ul. Mickievicza 23, 16-515 Punsk, POLAND
Telefono numeris 0 875161416
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas „Suvalkietis“
Adresas Putaskiego 24A, 16-400 Suwalki, POLAND
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas „Šaltinis“
Adresas 16-500 Sejny, ul. 22 Lipca 9, woj. Podlaskie, POLSKA
Telefono numeris (+48) 87 5161416
Pavadinimas Balstogės televizijos laida „Lietuvių panorama” (TVBiałystok Program"Sami o sobie")
Adresas ul. Włókiennicza 16A, PL-15-464 Białystok, Poland
Telefono/fakso numeris +48-85-7435656/+48-85-7435151
Pavadinimas Balstogės radijo lietuviška radijo programa
Adresas ul. Świerkowa 1, PL-15-328 Białystok, Lenkija
Telefono/fakso numeris +48-85-744 2000/+48-85-744 3423
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.radio.bialystok.pl

Informacija internete

www.punskas.pl

 

Naujienlaiškio prenumerata