Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Istorikai Krokuvoje, Lietuvos diplomato knygos nominavimas

Sukurta 2017.10.16 / Atnaujinta 2017.10.16 16:32
   Istorikai Krokuvoje, Lietuvos diplomato knygos nominavimas
   Istorikai Krokuvoje, Lietuvos diplomato knygos nominavimas
   Istorikai Krokuvoje, Lietuvos diplomato knygos nominavimas

   Spalio 11-14 d. Krokuvoje vyko III Lenkijos istorijos užsienio tyrėjų kongresas, kurio pagrindinė tema - senoji Žečpospolita (Abiejų Tautų Respublika). Kongreso dalyviams buvo perskaitytas Lenkijos prezidento A.Duda sveikinimo laiškas.

   Kongrese dalyvavo ir kartu su kitų šalių istorikais pranešimus skaitė Lietuvos istorikai Alfredas Bumblauskas, Tamara Bairašauskaitė, Domininkas Burba, Jūratė Kiaupienė, Rimantas Miknys, Akvilė Naudžiūnienė, Alvydas Nikžentaitis, Arvydas Pacevičius, Rimvydas Petrauskas, Darius Staliūnas, Monika Šipelytė, Ramunė Šmigelskytė- Stukienė, Teresa Mackevič, Giedrė Mickūnaitė, Jadvyga Misiūnienė, Simonas Teškevičius, Rita Regina Trimonienė, Dovilė Troskovaitė ir Jurgita Verbickienė.

   Kongreso pradžioje buvo įteiktas Pro Historia Polonorum apdovanojimas, kuris atiteko Robertui I. Frostui už knygą The Oxford History of Poland-Lithuania (t. I). Apdovanojimą įteikė Lenkijos Senato maršalka S.Karczewski.

   Kongreso uždarymo ceremonijos metu buvo paskelbtos nominuotos knygos prestižiniam W. Felczako ir H. Wereszyckio apdovanojimui gauti ir įvardintas laureatas. Tarp apdovanojimui nominuotų knygų pateko ir Lietuvos diplomato Audriaus Žulio knyga:

   • Peter Rassek, Für ein freies Polen und ein liberales Preußen: Czartoryskis Deutschlandpolitik am Vorabend der Revolution von 1848. Ein Beitrag zur polnisch-deutschen Beziehungsgeschichte (laureatas);

   • Gábor Egry, Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944;

   • Baron Roman, Madecki Roman, Malicki Jan (redaktoriai), Česká polonistická studia: tradice a současnost: (filologie - historie - politologie - právo); Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej;

   • Balík Stanislav, Fasora Lukáš, Hanuš Jiří, Vlha Marek, Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848–1938;

   • Basciani Alberto, L’Illusione della modernità?. Il Sud-est dell’Europa tra le due guerre mondiali;

   • Žulys Audrius A., Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938-1939. Studium z historii dyplomacji.

   Garbės laureatu tapo vengras Istvan Kovács už ilgalaikę mokslinę veiklą ir knygą Honwedzi, emisariusze, legioniści. Słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848-1849.

   Kongresas vyksta kas penkerius metus. Jį su rėmėjų ir kitų institucijų pagalba organizuoja Lenkijos istorijos draugijos Krokuvos skyrius, Jogailaičių universitetas ir Krokuvos pedagoginis universitetas.

    

    

   Naujienlaiškio prenumerata