Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje skelbia atranką sekretoriaus pareigoms užimti Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje

Sukurta 2019.03.04 / Atnaujinta 2019.03.04 12:39

Atrinktam kandidatui bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga ir sudaryti terminuotą darbo sutartį.

 

Reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

mokėti lietuvių ir lenkų kalbą (raštu ir žodžiu) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu, anglų kalbą (raštu ir žodžiu) – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

< >titikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija. 

padeda diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;
atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
atlieka vertimus raštu;
sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
 padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kandidatai, ketinantys dalyvauti atrankoje, iki 2019 m. kovo 8 d. 16.00 val. privalo pateikti gyvenimo aprašymą (Europass CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba elektroniniu paštu [email protected] Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus, bus kviečiami atvykti į Lietuvos Respublikos ambasadą Lenkijos Respublikoje, adresu al. Ujazdovskie 14, Varšuva, dalyvauti kitame atrankos etape.

Naujienlaiškio prenumerata