Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje skelbia atranką sekretoriaus pareigoms užimti Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje

Sukurta 2019.02.04 / Atnaujinta 2019.02.04 11:55

Atrinktam kandidatui bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga ir sudaryti terminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

mokėti lietuvių ir lenkų kalbą (raštu ir žodžiu) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu, anglų kalbą (raštu ir žodžiu) – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija. 

padeda diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;
atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
atlieka vertimus raštu;
sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
 padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kandidatai, ketinantys dalyvauti atrankoje, iki 2019 m. vasario 11 d. 17.00 val. privalo pateikti gyvenimo aprašymą (Europass CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba elektroniniu paštu [email protected] Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus, bus kviečiami atvykti į Lietuvos Respublikos ambasadą Lenkijos Respublikoje, adresu al. Ujazdovskie 14, Varšuva, dalyvauti kitame atrankos etape.

Naujienlaiškio prenumerata