Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka raštvedžio pareigybei užimti

Sukurta 2021.01.18 / Atnaujinta 2021.01.18 12:22

Skelbiama atranka raštvedžio pareigybei užimti Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje. Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį 1 etatu su pareiginės algos koeficientu nuo 5,89.

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. labai gerai mokėti lietuvių kalbą, lenkų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, taip pat anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Pagrindinės funkcijos :

 1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
 2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
 5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
 6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
 7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
 8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
 9. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;
 10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
 11. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Kandidatai, ketinantys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. sausio 22 d. 16.00 val. privalo pateikti gyvenimo aprašymą (Europass CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba elektroniniu paštu [email protected],  Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus, bus kviečiami atvykti pokalbiui į Lietuvos Respublikos ambasadą Lenkijos Respublikoje, adresu al. Ujazdovskie 14, Varšuva.

Naujienlaiškio prenumerata