Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Skelbiama atranka raštvedžio pareigybei užimti Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje

Sukurta 2019.01.07 / Atnaujinta 2019.01.10 11:00

Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

 

Reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

labai gerai mokėti lietuvių kalbą, taip pat lenkų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1; anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis kompiuterinėmis duomenų bazėmis ir  pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis;

turėti analitinių sugebėjimų, sugebėti valdyti didelės apimties informacijos srautus;

būti gerai susipažinusiam su valstybinės kalbos raštvedybos taisyklėmis ir sugebėti jas taikyti praktikoje;

sugebėti rengti raštus lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis;

būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;

Lietuvos pilietybę turintys pretendentai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“, kitų šalių pilietybę turintiems pretendentams bus atliekama patikra dėl asmens patikimumo.

Pagrindinės funkcijos :

pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;

teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;

rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;

pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;

atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;

formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;

pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;

ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;

vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kandidatai, ketinantys dalyvauti atrankoje, iki 2019 m. sausio 15 d. 17.00 val. privalo pateikti gyvenimo aprašymą (Europass CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba elektroniniu paštu [email protected], Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus, bus kviečiami atvykti atlikti praktinę užduotį ir pokalbiui į Lietuvos Respublikos ambasadą Lenkijos Respublikoje, adresu al. Ujazdovskie 14, Varšuva.

 

Naujienlaiškio prenumerata