Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA LENKIJOS RESPUBLIKOJE

Adresas: Al. Ujazdowskie 14, 00-478 Warszawa, POLAND

plačiau »

Tel. +48 22 625 33 68, +48 22 6359794 (konsuliniai klausimai)
Faksas +48 22 625 34 40
El. paštas

SKELBIMAS

Sukurta 2017.10.27 / Atnaujinta 2017.10.27 19:42

Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje skelbia atrankas į raštvedžio, sekretorės ir vairuotojo pareigybes. Atrinktiems kandidatams bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį, mokama nustatyto dydžio pareiginė alga.

Reikalavimai kandidatams:

Raštvedžiui:

Reikalavimai:

1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti lietuvių ir lenkų kalbą (raštu ir žodžiu) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), naudoti ambasadoje veikiančias kompiuterines informacines sistemas priskirtoms funkcijoms atlikti;

      4. išmanyti raštvedybos taisykles;

      5. sugebėti valdyti didelės apimties informacijos srautus; savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;

      6. mokėti administruoti interneto svetainę, gebėti kurti, apdoroti vaizdinę medžiagą;

7. žinoti diplomatinio protokolo, etiketo reikalavimus;

8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;

9. Lietuvos pilietybę turintys pretendentai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, kitų šalių pilietybę turintys pretendentai turi nekelti abejonių dėl asmens patikimumo, būtino siekiant užtikrinti patikimą ir saugų Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos funkcionavimą.

Pagrindinės funkcijos:

1. rengia ir išsiunčia ambasados korespondenciją (raštus, laiškus, notas, atsakymus) į Lietuvos, Lenkijos institucijų ir kitų privačių bei juridinių asmenų paklausimus lietuvių, lenkų kalbomis;

2. atlieka tekstų, dokumentų vertimus iš (į) lenkų,  į (iš) lietuvių kalbą;

3. paskirsto telefoninius pokalbius ambasados darbuotojams, teikti informaciją piliečiams ir firmoms telefonu, elektroniniu paštu ir raštu;

4. talpina savo, kitų ambasados darbuotojų surinktą, parengtą informaciją bei Užsienio reikalų ministerijos siunčiamą informaciją ambasados interneto svetainėje, atlikti šios svetainės administravimą ir nuolatinį atnaujinimą;

5. organizuoja renginius įgyvendinant ambasados veiklos planą kultūros ir mokslo srityje, bendradarbiaudamas su Lenkijos lietuvių organizacijomis;

6. vykdo protokolines funkcijas priimant ambasados darbuotojų svečius (pasitikimas ir palydėjimas, kavos patiekimas);

7. talpina savo, kitų ambasados darbuotojų surinktą, parengtą informaciją bei Užsienio reikalų ministerijos siunčiamą informaciją ambasados interneto svetainėje, atlieka šios svetainės administravimą ir nuolatinį atnaujinimą.

8. pagal kompetencija vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio vadovo pavedimus.

Privalumas – panaši darbo patirtis.

 

Sekretoriui:

Reikalavimai:

            1. turėti aukštesnįjį išsilavinimą;

2.  mokėti lenkų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

                      3. mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis kompiuterinėmis duomenų bazėmis ir  pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis;

                      4.   sugebėti valdyti didelės apimties informacijos srautus;

                      5.   sugebėti rengti raštus lenkų kalba;

                      6.  būti susipažinusiam su Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais civilinę metrikaciją;

7.  Lietuvos pilietybę turintys pretendentai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, kitų šalių pilietybę turintys pretendentai turi nekelti abejonių dėl asmens patikimumo, būtino siekiant užtikrinti patikimą ir saugų Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos funkcionavimą.

 

Pagrindinės funkcijos:

1. registruoja gaunamą konsulinio poskyrio korespondenciją, padaugina ir pagal paskirtį padalina ją darbuotojams;

2. registruoja siunčiamus dokumentus, daugina, paruošia išsiuntimui, išsiunčia  ir susega išsiųstų dokumentų kopijas į pagal dokumentacijos planą nurodytas bylas;

3. tvarko archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

4. rengia raštus bei lydraščius lenkų kalba Lenkijos institucijoms;

5. teikia informaciją telefonu lenkų kalba;

6. renka reikalingą informaciją iš Lenkijos Respublikos prokuratūrų, teismų, kalėjimų bei kitų institucijų konsulinės pagalbos klausimais;

7. vykdo ambasados dokumentų įforminimą PVM ir akcizo sugrąžinimui;

8. pagal kompetenciją vykdo ir kitus vadovo bei konsulinio pareigūno nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumas – panaši darbo patirtis.

 

Vairuotojui :

 Reikalavimai:

 1. mokėti lenkų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

2. turėti „B“, „C“„D“ klasės vairuotojo pažymėjimą;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. Lietuvos pilietybę turintys pretendentai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, kitų šalių pilietybę turintys pretendentai turi nekelti abejonių dėl asmens patikimumo, būtino siekiant užtikrinti patikimą ir saugų Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos funkcionavimą.

Pagrindinės funkcijos:

1. vairuoja ir prižiūri Ambasados automobilius;
2. atsako už Ambasados tarnybinių automobilių technines apžiūras, techninį aptarnavimą bei savalaikį remontą;
3. gabena pašto, krovinio siunta iš ambasados į Lenkijos Respublikos institucijas ir atgal;
4. veža ambasados darbuotojus į tarnybinius susitikimus, oficialius priėmimus, komandiruotes;
5. atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas;
6 pagal kompetenciją vykdo ir kitus Ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumas – panaši darbo patirtis.

 

Vairuotojui :

 Reikalavimai:

1. mokėti lenkų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

2. turėti „B“ klasės vairuotojo pažymėjimą;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. Lietuvos pilietybę turintys pretendentai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, kitų šalių pilietybę turintys pretendentai turi nekelti abejonių dėl asmens patikimumo, būtino siekiant užtikrinti patikimą ir saugų Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos funkcionavimą.

 

Pagrindinės funkcijos:

1. vairuoja ir prižiūri Ambasados automobilius;
2. atsako už Ambasados tarnybinių automobilių technines apžiūras, techninį aptarnavimą bei savalaikį remontą;
3. gabena pašto, krovinio siunta iš ambasados į Lenkijos Respublikos institucijas ir atgal;
4. veža ambasados darbuotojus į tarnybinius susitikimus, oficialius priėmimus, komandiruotes;
5. pagal kompetenciją vykdo ir kitus Ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumas – panaši darbo patirtis.

 

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2017 m. lapkričio 3 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) bei motyvacinį laišką lietuvių kalba adresu Al. Ujazdowskie 14, 00-478 Varšuva, el. pašto adresu [email protected], arba faksu +48 22 625 34 40. Atrinkti kandidatai bus kviečiami atvykti pokalbiui į ambasadą.

 

Naujienlaiškio prenumerata