Temos Žymėti visasAtžymėti visus

SKELBIMAS

Sukurta 2018.04.23 / Atnaujinta 2018.08.02 19:01

Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje skelbia atranką  sekretoriaus pareigybėms užimti Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje. Atrinktam kandidatui bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga ir sudaryti terminuotą darbo sutartį.

 

Reikalavimai:

turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

mokėti lietuvių ir lenkų kalbą (raštu ir žodžiu) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu, anglų kalbą (raštu ir žodžiu) – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

Pagrindinės funkcijos:

padeda diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;

atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;

registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;

platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;

atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

atlieka vertimus raštu;

sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;

 padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;

 prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;

 vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumai:

Darbo diplomatinėje atstovybėje patirtis;

Vertėjavimo raštu bei žodžiu (lenkų, lietuvių, anglų k.) darbo patirtis;

 

 Kandidatai, atitinkantys visus atitinkamoms pareigybėms keliamus reikalavimus ir ketinantys dalyvauti atrankoje, privalo iki 2018-04-26 17.00 val. pateikti gyvenimo aprašymą (Europass CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba elektroniniu paštu [email protected], Atrinkti kandidatai bus kviečiami atvykti testui ir pokalbiui į Lietuvos Respublikos ambasadą Lenkijos Respublikoje, adresu al. Ujazdowskie 14, Varšuva.


-

Naujienlaiškio prenumerata