Jak nas znaleźć?

Tel. +48 22 625 33 68, +48 22 6359794 (konsuliniai klausimai)
Faks +48 22 625 34 40
E-mail

Funkcje urzędników konsularnych

Data utworzenia 2014.09.11 / Aktualizacja 2015.03.05 12:00

Urzędnicy konsularni nie mogą:

 • Pełnić funkcji agencji turystycznych, tłumaczy oraz przewodników.
 • Świadczyć usług zakładu pogrzebowego.
 • Świadczyć usług bankowych i pocztowych.
 • Pośredniczyć w zdobywaniu pracy na terytorium krajów zagranicznych, załatwianiu wydawanych w nich wiz, zezwoleń na pobyt lub pracy.
 • Zapewnić noclegu bądź innego miejsca schronienia.
 • Zapewnić lepszej opieki medycznej lub warunków przebywania w zakładach karnych w porównaniu do lokalnej obowiązującego poziomu.
 • Udzielać pożyczki lub zapomogi ze środków własnych lub w inny sposób wspierać finansowo, wynająć adwokata, pokryć koszty leczenia, noclegu lub pozostałe usługi.
 • Wpływać lub w inny sposób ingerować w czynności organów ścigania lub pozostałych instytucji.

Urzędnicy konsularni mogą:

 • Wydawać dokumenty powrotu (AGP) w przypadku utracenia za granicą paszportu bądź innego dokumentu zezwalającego na podróż.
 • Wydawać stosowne zaświadczenia w przypadku utracenia za granicą dokumentu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Przyjmować wnioski w sprawie obywatelstwa Republiki Litewskiej.
 • Przyjmować wnioski o wydanie lub wymianę paszportu Republiki Litewskiej.
 • Przyjmować wnioski o zgłoszenie przez obywateli pobytu poza granicami kraju trwającego powyżej 6 miesięcy, jeżeli nie zostało to dokonane na Litwie.
 • Przyjmować wnioski obywateli Republiki Litewskiej o dokonanie zmiany, sprostowania lub uzupełnienia w aktach księgi stanu cywilnego.
 • Pośredniczyć w uzyskiwaniu zaświadczeń archiwalnych.
 • Pośredniczyć w uzyskiwaniu zaświadczeń o karalności (niekaralności).
 • Wydawać zaświadczenia konsularne przewidziane w aktach prawnych.
 • Wykonywać czynności notarialne.
 • Dokonywać legalizacji konsularnej dokumentów.
 • Udzielać informacji i wydawać zezwolenia na sprowadzanie zwłok na Litwę.
 • W przypadku utraty środków pieniężnych za granicą, udzielić informacji na temat możliwości uzyskaniu wsparcia od rodziny z Litwy.
 • W razie konieczności spotykać się obywatelami Republiki Litewskiej zatrzymanymi lub osadzonymi w zakładach karnych za granicą.
 • Żądać, aby wobec aresztowanych lub skazanych obywateli Republiki Litewskiej były stosowane przepisy wynikające z ustaw bądź umów międzynarodowych obowiązujących w danym kraju.
 • W trakcie trwania wyborów zapewnić obywatelom Republiki Litewskiej możliwość oddania głosu w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych.
 • Wydawać cudzoziemcom wizy Republiki Litewskiej.
 • Przyjmować wnioski cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Republice Litewskiej.

Prenumerata wiadomości