Pasaulio Prekybos Organizacija

Sukurta 2014.01.30 / Atnaujinta 2019.07.30 10:49
 1. Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947). Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994)
  General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947). General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994)
  Priimtas 1947-10-30/1994-04-15.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2001-05-31
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. balandžio 24 d. įstatymu Nr. IX-292.
  "V.Ž." - 2001 Nr. 46

 2. Baigiamasis dokumentas, išreiškiantis daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus. Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis
  Final Act embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. Agreement Establishing the World Trade Organization
  Marakešas, 1994-04-15.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2001-05-31
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. balandžio 24 d. įstatymu Nr. IX-292.
  "V.Ž." - 2001 Nr. 46

 3. Sutartis dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, sudarytas 1979 m. balandžio 12 d. Ženevoje
  Agreement on Trade in Civil Aircraft
  Ženeva, 2000.12.08
  Įsigaliojo  2001.06.30
  "V.Ž." - 2001 Nr.46
 4. Lietuvos prisijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją, protokolas
  Protocol of Accession of the Republic of Lithuania to the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization
  Ženeva, 2000.12.08
  Įsigaliojo  2001.05.31
  "V.Ž." - 2001 Nr.46
 5. Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumas dėl geografinių nuorodų apsaugos
  Memorandum of Understanding between the Republic of Lithuania and the United Mexican States on the Protection of Geographical Indications
  Ženeva, 1999.10.14
  Įsigaliojo 2001.05.31
  "V.Ž." - 2001 Nr.46
 6. Darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ataskaita
  Report of the Working Party on the accession of Lithuania to the World Trade Organization
  Ženeva, 2000.11.07
  Įsigaliojo  2001.05.31
  "V.Ž." - 2001 Nr.46
 7. Protokolas, iš dalies pakeičiantis Pasaulio prekybos organizacijos sutarties dėl prekybos civilinės aviacijos orlaiviais priedą, priimtas 2001 m. birželio 6 d. Ženevoje
  Įsigaliojo 2002.09.19
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2002.09.19.
  “V.Ž.” -  2002 Nr. 97