Garbės konsulai

Sukurta 2014.09.11 / Atnaujinta 2023.08.18 15:53

Benedykt Dubski
Garbės konsulas Didžiosios Lenkijos vaivadijoje

Adresas ul. Bukowska 12, bud. WTC
60-810 Poznań
POLAND
Telefono numeris +48 508643949
E. pašto adresas [email protected]

Jerzy Wcisło
Garbės konsulas Silezijos vaivadijoje

Adresas

ul. Sobieskiego 2
40-082 Katowice
POLAND

Telefono/fakso numeris +48 32 785 99 18
E. pašto adresas [email protected]

Józef Poltrok
Garbės konsulas Pamario vaivadijoje

Adresas ul. Heweliusza 11, X piętro, pok. 1002
80-890 Gdańsk
POLAND
Telefono numeris +48 58 764 84 84
Fakso numeris +48 58 764 84 85
E. pašto adresas [email protected]

Wiesław Wierzchoś
Garbės konsulas Vakarų Pamario vaivadijoje

Adresas ul. Gen. Rayskiego 23-13
70-442 Szczecin
POLAND
Telefono/fakso numeris +48 91 464 68 08
E. pašto adresas [email protected]

Prof. Jan Widacki
Garbės konsulas Malopolska vaivadijoje

Adresas

ul. Karmelicka 47,  31-128
Kraków

POLAND
Telefono numeris +48 608 49 38 48
Fakso numeris +48 12 442 11 42
E. pašto adresas [email protected]

Tomasz Artur Kosoń
Garbės konsulas Žemutinės Silezijos vaivadijoje

Adresas Plac Powstańców Śląskich 1/114,
53-329 Wrocław
POLAND
Telefono numeris +48 71 360 24 00
Fakso numeris +48 71 360 24 10
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lithuaniaconsulatepoland.pl

Tomasz Kurciński
Garbės konsulas Balstogėje

Adresas Ul. Warszawska 1a, 15-062, Białystok, POLAND
Telefono numeris +48 606 272 000, +48 603 632 071
E. pašto adresas [email protected]

Stefan Duk
Garbės konsulas Varmijos Mozūrų vaivadijoje

Adresas

Ul. Wojska Polskiego 13, 10-041 Olsztyn, POLAND

Telefono numeris +48 662 047 898
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė/ Facebook http://www.konsul-litwa.plfacebook.com/konsulatolsztynlitwa

Tomasz Bar
Garbės konsulas Opolės vaivadijoje

Adresas

Ul. Krakowska 9, 45-018 Opole, POLAND

Telefono numeris + 48 795 209 498
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė/ Facebook https://konsulatlitwy.pl/; https://www.facebook.com/konsulatlitwy

Przemysław Bańkowski
Garbės konsulas Torūnėje

Adresas

ul. Ducha Świętego 2a/3, 87-100 Toruń, POLAND

Telefono numeris:

+48 608 699 799

E. pašto adresas:

[email protected]

Interneto svetainė/ Facebook

http://www.konsulatlitwy-torun.pl

https://www.facebook.com/KonsulatLitwyTorun

 


Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Garbės konsulų nuostatai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha