Garbės konsulai

Sukurta 2014.09.11 / Atnaujinta 2024.05.15 09:57

Jerzy Wcisło

Garbės konsulas Silezijos vaivadijoje

Adresas

ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice

Telefono/fakso numeris

+48 32 785 99 18

E. pašto adresas

[email protected]

Józef Poltrok
Garbės konsulas Pamario vaivadijoje

Adresas

ul. Heweliusza 11, X piętro, pok. 1002, 80-890 Gdańsk

Telefono numeris

+48 58 764 84 84

Fakso numeris

+48 58 764 84 85

E. pašto adresas

[email protected]

Wiesław Wierzchoś
Garbės konsulas Vakarų Pamario vaivadijoje

Adresas

ul. Gen. Rayskiego 23-13, 70-442 Szczecin

Telefono/fakso numeris

+48 603 869 383

E. pašto adresas

[email protected]

Interneto svetainė

Konsulat Republiki Litewskiej w Szczecinie (konsulat-litwa.pl)

Prof. Jan Widacki
Garbės konsulas Mažosios Lenkijos vaivadijoje

Adresas

ul. Karmelicka 47,  31-128 Kraków

Telefono numeris

+48 608 49 38 48

Fakso numeris

+48 12 442 11 42

E. pašto adresas

[email protected]

Tomasz Artur Kosoń
Garbės konsulas Žemutinės Silezijos vaivadijoje

Adresas

Plac Powstańców Śląskich 1/114, 53-329 Wrocław

Telefono numeris

+48 71 360 24 00

Fakso numeris

+48 71 360 24 10

E. pašto adresas

[email protected]

Interneto svetainė

www.lithuaniaconsulatepoland.pl

Tomasz Kurciński
Garbės konsulas Balstogėje ir Balstogės paviete

Adresas

Ul. Warszawska 1a, 15-062, Białystok

Telefono numeris

+48 606 272 000, +48 603 632 071

E. pašto adresas

[email protected]

Stefan Duk
Garbės konsulas Varmijos Mozūrų vaivadijoje

Adresas

Ul. Wojska Polskiego 13, 10-041 Olsztyn

Telefono numeris

+48 662 047 898

E. pašto adresas

[email protected]

Interneto svetainė/ Facebook

http://www.konsul-litwa.pl;  facebook.com/konsulatolsztynlitwa

Tomasz Bar
Garbės konsulas Opolės vaivadijoje

Adresas

Ul. Krakowska 9, 45-018 Opole, POLAND

Telefono numeris

+ 48 795 209 498

E. pašto adresas

[email protected][email protected]

Interneto svetainė/ Facebook

https://konsulatlitwy.pl/https://www.facebook.com/konsulatlitwy

Przemysław Bańkowski
Garbės konsulas Kujavijos Pamario vaivadijoje 

Adresas

ul. Ducha Świętego 2a/3, 87-100 Toruń, POLAND

Telefono numeris:

+48 608 699 799

E. pašto adresas:

[email protected]

Interneto svetainė/ Facebook

http://www.konsulatlitwy-torun.pl; https://www.facebook.com/KonsulatLitwyTorun

Jakub Szwajcowski
Garbės konsulas Lodzės vaivadijoje

Adresas

Plac Wolności 2, 91-415, Łódź, POLAND

Telefono numeris

+ 48 695 840 045

E. pašto adresas

[email protected]

Interneto svetainė/ Facebook

https://www.facebook.com/konsulat.honorowy.litwy.w.odzi

 

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha