Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.09.11 / Atnaujinta 2022.02.03 17:39

SVARBU:   

Lietuvos Respublikos piliečiai gali pateikti prašymus apskaityti užsienyje gimusio vaiko gimimą, užsienyje sudarytą santuoką bei atlikti daug kitų veiksmų per elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, taip pat kreipdamiesi į bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą Lietuvoje registruotu paštu ar per kurjerį. Prašymų dėl civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, teikiamų civilinės metrikacijos įstaigoms registruotu paštu ar per kurjerį, pavyzdines formas rasite čia. Piliečiai, norintys pateikti prašymus pakeisti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus, taip pat įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus per ambasadą, į ambasadą turi kreiptis tik tiesiogiai.

Santuoka Lenkijos Respublikoje

Jeigu Lietuvos Respublikos pilietis nori sudaryti santuoką Lenkijoje, informaciją apie būtinus pateikti dokumentus turėtų suteikti Lenkijos civilinės metrikacijos įstaiga, kuri registruos santuoką.

Paprastai santuokai įregistruoti yra prašoma pateikti galiojantį asmens dokumentą, gimimo liudijimą ir pažymą apie šeiminę padėtį.

Tvarkantis dokumentus dėl santuokos sudarymo, Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigoje galima iškarto išsiimti gimimo akto įrašą pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis – kadangi tiek Lietuva, tiek Lenkija yra prisijungę prie aukščiau minėtos Vienos konvencijos, šį dokumentą galima bus pateikti Lenkijos civilinės metrikacijos įstaigai be tvirtinimo Apostille ir be vertimo.

Pažymą apie šeiminę padėtį išduoda Lietuvos ambasada Varšuvoje. Dokumentai dėl konsulinės pažymos išdavimo gali būti pateikiami asmeniškai arba siunčiami registruotu paštu. Besikreipdamas dėl pažymos išdavimo asmeniškai, Lietuvos pilietis turi atvykti į Ambasadą ir pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą bei vietoje užpildyti prašymą. Kreipiantis registruotu paštu ambasadai turi būti pateiktas užpildytas prašymas, galiojančio  Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės notariškai patvirtinta kopija; atgalinis vokas; banko pavedimo kopija.

Konsulinis mokestis už pažymos išdavimą – 30 EUR.

Kreipiantis dėl pažymos paštu, prieš tai turi būti atliktas pavedimas į Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijoje sąskaitą. Ambasadoje pažyma išduodama lenkų kalba, jos papildomai tvirtinti Apostille nereikia. Pažyma išduodama per 14-20 dienų.

Dėl pažymos išdavimo siūlome susitarti iš anksto telefonu +48 22 6359794 arba e. paštu [email protected].

Santuokos apskaitymas 

Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje sudaryta santuoka turi būti apskaityta ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Prašymus apskaityti santuoką tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Varšuvoje gali pateikti Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lenkijos Respublikoje, teisės aktų nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos. Į Ambasadą reikia atvykti asmeniškai. Jei deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nepageidaujama, prašymas apskaityti santuoką turi būti pateikiamas per bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą Lietuvoje.

Santuokai Lietuvoje apskaityti ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas su vertimu ir Apostille arba tarptautinis santuokos akto įrašas pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, pastaruoju atveju dokumento nereikia nei versti, nei tvirtinti Apostille;
 • užpildytas prašymas apskaityti santuoką. Prašymą galima pildyti kompiuteriu, atspausdinus - pasirašyti. Jei pildoma ranka, tai duomenys turi būti rašomi didžiosiomis lietuviško raidyno raidėmis.
 • abiejų sutuoktinių asmens tapatybės dokumentai ar notarine tvarka patvirtinti jų nuorašai.

DĖMESIO:

 • Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas ir pan.), išskyrus išduotus pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, turi būti legalizuoti ir išversti į lietuvių kalbą.
 • Konsulinis mokestis už santuokos apskaitymą – 30 EUR.
 • Konsulinis mokestis už santuokos liudijimo išdavimą (dokumentų pareikalavimą) - 20 EUR.

Kūdikio gimimo apskaitymas

Prašymus apskaityti vaikų gimimą tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Varšuvoje gali pateikti Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lenkijos Respublikoje, teisės aktų nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos. Jei deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nepageidaujama, prašymas apskaityti gimimą turi būti pateikiamas per bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą Lietuvoje.

Atstovybei turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • užsienio valstybės institucijos išduotas gimimo liudijimas liudijimas su vertimu ir Apostille arba tarptautinis gimimo akto įrašas pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, pastaruoju atveju dokumento nereikia nei versti, nei tvirtinti Apostille;
 • užpildytas prašymas įtraukti į apskaitą vaiko gimimą. Pildant duomenys turi būti įrašomi didžiosiomis lietuviško raidyno raidėmis;
 • abiejų tėvų asmens tapatybės dokumentai ar notarine tvarka patvirtinti jų nuorašai.

DĖMESIO:

 • Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas), išskyrus išduotus pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą, turi būti legalizuoti ir išversti į lietuvių kalbą.
 • Konsulinis mokestis už gimimo apskaitymą – 30 EUR.
 • Konsulinis mokestis už gimimo liudijimo išdavimą (dokumentų pareikalavimą) - 20 EUR.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha