Informacija vairuotojams

Sukurta 2014.11.13

Naujausi didžiagabaritinio ir (ar) sunkiasvorio transporto vykdymo reikalavimai Lenkijoje

Nuo 2012 m. spalio 19 d. įsigaliojo 2011 rugpjūčio 18 d. įstatymas keičiantis Lenkijos kelių transporto įstatymą (toliau – įstatymas), ko pasekoje transporto priemonės (jų junginiai), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius privalo turėti didžiagabaritinio ir (ar) sunkiasvorio vežimo leidimą.

Didžiagabaritinės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės gali vykdyti vežimus tik su didžiagabaritinės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės atitinkamos kategorijos išduotu leidimu.

Didžiagabaritinės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonėms išduodamos septynių kategorijų leidimai.

I ir II antros kategorijos leidimai išduodami dalomiems kroviniams vežti, tuo tarpu III-VII kategorijos leidimai išduodami nedalomiems kroviniams.

DĖMESIO:

Sutinkamai su įstatymo 140ab str. 1 punktu, už didžiagabaritinės ir (ar) sunkiasvorės transporto vykdymą be atitinkamo leidimo gresia nuo 500zl. iki 15 000 zl. bauda (priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos bei pažeidimo rūšies).