Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

LIETUVA: Atnaujintas paveiktų šalių sąrašas, keliautojai turės įrodyti teisę į izoliacijos išimtis

Sukurta 2021.03.23 / Atnaujinta 2021.03.23 12:29
  LIETUVA: Atnaujintas paveiktų šalių sąrašas, keliautojai turės įrodyti teisę į izoliacijos išimtis

  Atnaujintą paveiktų šalių sąrašą, iš kurių atvykus taikomos griežtesnės izoliacijos sąlygos, papildė Lenkijos Respublika, Kipro Respublika, Palestina, šį sąrašą „paliko“ Izraelio Valstybė, Slovėnijos Respublika. Taip pat nuo šiol keliautojai, kuriems galėtų būti taikoma izoliacijos išimtis, privalės pateikti tai įrodančius dokumentus, tam, kad jiems nereikėtų izoliuotis.

  eigu dokumentai pateikiami oro ar jūrų uoste, izoliacijos išimtis pritaikoma iš karto. Jeigu asmuo neturi galimybės pateikti šių dokumentų iškart, juos galima atsiųsti el. pašto adresu [email protected]. Patvirtinimas apie pritaikytą išimtį bus išsiųstas elektroniniu laišku. Iki patvirtinimo gavimo asmenys laikomi izoliuotais asmenimis.

  Pažymėtina, kad dokumentų, įrodančių, kad asmuo persirgo COVID-19 pateikti nereikia, jei liga buvo diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti informacinėje sistemoje.

  Šis sprendimas priimtas dėl to, kad dalis keliautojų, prieš kelionę pildydami keliautojų  anketą NVSC tinklalapyje nurodydavo neva jiems taikomą izoliacijos išimtį, tačiau NVSC specialistams patekimo į šalį vietoje paprašius tai pagrindžiančių dokumentų, jų neturėdavo. 

  Izoliacijos taisyklėse nustatytas izoliacijos išimtis galima rasti NVSC interneto svetainėje adresu nvsc.lrv.lt/isimtys

  COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

  Šalis (teritorija)

  Reikalavimai atvykstantiems

  Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

   

  Bahreino Karalystė

  Prieš atvykstant į Lietuvą privaloma užpildytą anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.

  Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenys – vykstantieji darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai – turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvą atliktą tyrimą COVID-19 nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu.

  Privalomas tyrimas dėl COVID-19 (PGR arba antigeno testas iš nosiaryklės). Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas.

  Tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, kurį prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų amžiaus imtinai. 

  Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje.

   

  Privaloma 10 dienų izoliacija. Galioja griežtesnės izoliacijos sąlygos:

  • negalima išeiti pasivaikščioti į lauką;
  • negalima izoliuotis viename bute arba name kartu su nekeliavusiais šeimos nariais. Jei asmuo izoliuojasi su artimaisiais, tuomet izoliuotis tam pačiam laikui (nedarbingumas neišduodamas) reikia ir kartu gyvenantiems;
  • būtina laikytis kitų izoliacijos reikalavimų.

  Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą.

  Asmenims, kuriems buvo sutrumpinta izoliacija arba yra taikomos izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą dienos reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 prevencijos priemonių.

  Izoliacijos vietą, gavus NVSC leidimą, galima palikti vykstant į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti.

  Izoliacijos vietą, informavus NVSC, galima palikti:

  • organizuojant artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šermenyse/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;
  • vykstant į gydymo įstaigą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 tyrimo;
  • vykstant į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (informuoti nereikia, kai asmeniui reikalinga skubi pagalba);
  • vežant savimi negalintį pasirūpinti asmenį į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
  • aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalui, vykstantiems į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;
  • asmenims, turintiems nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;
  • asmenims, gyvenantiems ar dirbantiems užsienyje ar kai būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais.
    

  Izoliacijos vietą galima palikti be NVSC informavimo:

  • iš anksto užsiregistravus Karštąja COVID-19 linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 ištyrimo ar nuvežant ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį;
  • sąraše nurodytų kategorijų darbuotojams, kurių kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu (trečiųjų šalių piliečiams,  atvykstantiems į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu), galima palikti izoliavimo vietą ir  darbo metu nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą.

  Neleidžiama palikti izoliacijos vietos, norint dalyvauti savo vestuvėse.

  Brazilijos Federacinė Respublika

  Čekijos Respublika

  Estijos Respublika

  Jordanijos Hašimitų Karalystė

  Juodkalnija

  Kipro Respublika

  Lenkijos Respublika

  Libano Respublika

  Maltos Respublika

  Palestina*

  Pietų Afrikos Respublika

  San Marino Respublika

  Serbijos Respublika

  Seišelių Respublika

  Slovakijos Respublika

  Švedijos Karalystė

  Vengrijos Respublika

  Europos ekonominės erdvės šalys

   

  Airija 

  Prieš atvykstant į Lietuvą privaloma užpildyti anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte. 

  Pasienio darbuotojai, kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos ES valstybės sieną, asmenys, vykstantys darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai, turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįždami ar atvykdami į Lietuvą atliktą tyrimą dėl COVID-19 ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu.  

  Privalomas tyrimas dėl COVID-19 (PGR arba antigeno testas iš nosiaryklės). Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas.

   

  Tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, kurį prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų imtinai. 

  Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje.

   

  Privaloma 10 dienų izoliacija:

  • galima pasivaikščioti lauke, bet nenutolti toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose;
  • gyvenant su kitais asmenimis reikia izoliuotis atskirame kambaryje, tačiau kartu gyvenantiems asmenims izoliuotis nereikia;
  • būtina laikytis kitų izoliacijos reikalavimų.

  Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. 

  Asmenims, kuriems buvo sutrumpinta izoliacija arba yra taikomos izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 prevencijos priemonių.

  Izoliacijos vietą, gavus NVSC leidimą, galima palikti vykstant į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti. 

  Izoliacijos vietą galima palikti be NVSC informavimo:

  • organizuojant artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šermenyse/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;
  • vykstant į gydymo įstaigą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 tyrimo;
  • vykstant į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
  • vežant savimi negalintį pasirūpinti asmenį į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
  • asmenis, kurie turi vykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;
  • asmenims, kurie turi dalyvauti savo vestuvėse;
  • aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalui, vykstančiam į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;
  • sąraše nurodytų kategorijų darbuotojams,  kurių kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu (trečiųjų šalių piliečiams,  atvykstantiems į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu), galima palikti izoliavimo vietą ir darbo metu nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą;
  • asmenims, turintiems nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;
  • iš anksto užsiregistravus Karštąja COVID-19 linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 ištyrimo ar nuvežant ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį;
  • asmenims, vykstantiems į savo vestuves.

  Išvykti iš Lietuvos ir palikti izoliacijos vietą nepraėjus izoliavimo laikotarpiui informavus NVSC galima asmenims, gyvenantiems ar dirbantiems užsienyje ar kai būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais.

   

  Austrijos Respublika

  Belgijos Karalystė

  Bulgarijos Respublika

  Danijos Karalystė

  Graikijos Respublika

  Islandijos Respublika

  Ispanijos Karalystė

  Italijos Respublika

  Kroatijos Respublika

  Latvijos Respublika

  Lichtenšteino Kunigaikštystė

  Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

  Nyderlandų Karalystė

  Norvegijos Karalystė

  Prancūzijos Respublika

  Portugalijos Respublika

  Rumunija

  Slovėnijos Respublika

  Suomijos Respublika

  Šveicarijos Konfederacija

  Vokietijos Federacinė Respublika

  Kitos šalys

  Afganistano Islamo Respublika

  Albanijos Respublika

  Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

  Amerikos Samoa*

  Andoros Kunigaikštystė

  Angolos Respublika

  Antigva ir Barbuda

  Argentinos Respublika

  Armėnijos Respublika

  Aruba*

  Australija

  Azerbaidžano Respublika

  Bahamų Sandrauga

  Baltarusijos Respublika

  Bangladešo Liaudies Respublika

  Barbadosas

  Belizas

  Benino Respublika

  Bermuda*

  Bisau Gvinėjos Respublika

  Bolivijos Daugiatautė Valstybė

  Bosnija ir Hercegovina

  Botsvanos Respublika

  Brunėjaus Darusalamas

  Burkina Fasas

  Burundžio Respublika

  Butano Karalystė

  Centrinė Afrikos Respublika

  Čado Respublika

  Čilės Respublika

  Dominikos Sandrauga

  Dominikos Respublika

  Dramblio Kaulo Kranto Respublika

  Džibučio Respublika

  Egipto Arabų Respublika

  Ekvadoro Respublika

  Eritrėjos Valstybė

  Esvatinio Karalystė

  Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

  Fidžio Respublika

  Filipinų Respublika

  Gabono Respublika

  Gajanos Respublika

  Gambijos Respublika

  Ganos Respublika

  Gibraltaras*

  Grenada

  Guamas*

  Gvadelupa*

  Gvatemalos Respublika

  Gvinėjos Respublika

  Haičio Respublika

  Hondūro Respublika

  Indijos Respublika

  Indonezijos Respublika

  Irako Respublika

  Irano Islamo Respublika

  Izraelio Valstybė

  Jamaika

  Japonija

  Jemeno Respublika

  Jungtinės Amerikos Valstijos

  Jungtiniai Arabų Emyratai

  Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

  Kaimanų salos

  Kalėdų sala

  Kambodžos Karalystė

  Kamerūno Respublika

  Kanada

  Kataro Valstybė

  Kazachstano Respublika

  Kenijos Respublika

  Kinijos Liaudies Respublika

  Kirgizijos Respublika

  Kiurasao*

  Kolumbijos Respublika

  Komorų Sąjunga

  Kongo Demokratinė Respublika

  Kongo Respublika

  Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

  Korėjos Respublika

  Kosta Rikos Respublika

  Kubos Respublika

  Kuko salos*

  Kuveito Valstybė

  Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

  Lesoto Karalystė

  Liberijos Respublika

  Libijos Valstybė

  Madagaskaro Demokratinė Respublika

  Malaizija

  Malavio Respublika

  Maldyvų Respublika

  Malio Respublika

  Maroko Karalystė

  Maršalo Salų Respublika

  Martinika*

  Mauricijaus Respublika

  Mauritanijos Islamo Respublika

  Meksikos Jungtinės Valstijos

  Mianmaro Sąjungos Respublika

  Mikronezijos Federacinės Valstijos

  Moldovos Respublika

  Monako Kunigaikštystė

  Mongolija

  Montseratas*

  Mozambiko Respublika

  Namibijos Respublika

  Naujoji Zelandija

  Nauru Respublika

  Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

  Nigerijos Federacinė Respublika

  Nigerio Respublika

  Nikaragvos Respublika

  Omano Sultonatas

  Pakistano Islamo Respublika

  Panamos Respublika

  Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

  Paragvajaus Respublika

  Peru Respublika

  Pietų Sudano Respublika

  Prancūzijos Polinezija*

  Puerto Riko Sandrauga*

  Pusiaujo Gvinėjos Respublika

  Reunjonas*

  Ruandos Respublika

  Rusijos Federacija

  Sakartvelas

  Saliamono salos

  Salvadoro Respublika

  Samoa Nepriklausomoji Valstybė

  San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika 

  Saudo Arabijos Karalystė

  Senegalo Respublika

  Sent Kitsas ir Nevis

  Sent Lusija

  Sent Vinsentas ir Grenadinai

  Siera Leonės Respublika

  Singapūro Respublika

  Sirijos Arabų Respublika

  Somalio Federacinė Respublika

  Sudano Respublika

  Surinamo Respublika

  Šiaurės Makedonijos Respublika

  Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

  Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)

  Tadžikistano Respublika

  Tailando Karalystė

  Tanzanijos Jungtinė Respublika

  Terksas ir Kaikosas*

  Togo Respublika

  Tongos Karalystė

  Trinidado ir Tobago Respublika

  Tuniso Respublika

  Turkijos Respublika

  Turkmėnistanas

  Tuvalu

  Ugandos Respublika

  Ukraina

  Urugvajaus Rytų Respublika

  Uzbekistano Respublika

  Vanuatu Respublika

  Venesuelos Bolivaro Respublika

  Vietnamo Socialistinė Respublika

  Zambijos Respublika

  Zimbabvės Respublika

  Žaliojo Kyšulio Respublika

  * Teritorijos, neturinčios valstybės statuso

  IŠIMTYS DĖL TYRIMŲ IR IZOLIACIJOS (galioja kovo 22-28 d.)

  Numatytos išimtys, kai reikalavimas dėl izoliacijos yra netaikomas, tačiau tyrimas dėl COVID-19 yra privalomas asmenims, kai jų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu

  • asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui; 
  • NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
  • pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis;
  • užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;
  • sveikatos priežiūros specialistams;
  • pasienio darbuotojams, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantiems Lietuvos ir kitos ES valstybės sieną asmenims, vykstantiems darbo reikalais, mokiniams, studentams ir stažuotojams;
  • jūrininkams, kurie nedalyvauja vykdant tarptautinius pervežimus;
  • aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 pandemijos valdymo;
  • iš Baltarusijos grįžusiems Lietuvos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje.

  Išimtys, kai į Lietuvą atvykstantiems asmenims reikalavimas dėl izoliacijos ir testo nėra taikomas

  • tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, kai Lietuvoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.). Ši išimtis taikoma, kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu;
  • asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą apie tai, kad asmuo persirgo koronavirusu, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu COVID-19 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo ar atvykimo į Lietuvą. Gydymo įstaigos dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 diagnozuotas Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, jei grįžtama į Lietuvą savo transportu. Ši išimtis taikoma, kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu;
  • asmenims, turintiems gydymo įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcina, registruota Europos Sąjungos vaistinių preparatų registre pagal skiepijimo schemą;
  • oficialių delegacijų nariams, tiek keliaujant vežėjų transportu, tiek kitais būdais;
  • tyrimo dėl COVID-19 rezultatai bei vakcinaciją ar persirgimą įrodantys dokumentai turi būti pateikti viena iš Europos sąjungos oficialių kalbų.

  Išimtys, kai reikalavimas dėl testo netaikomas, tačiau izoliacija yra privaloma

  • asmenims iki 16 metų;
  • ekipažų ir įgulų nariams:
  • kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, kai jie atvyksta į Lietuvą keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu;
  • kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, kai jie atvyksta į Lietuvą kitais būdais, o ne keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu.

  Ekipažų ir įgulų narių, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliavimo reikalavimai ir izoliacijos išimtys

  Atvykstantiems ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvą iki išvykimo iš jos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą dienos. Kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvoje ar vyksta tranzitu per Lietuvą – izoliacija netaikoma.

  Naujienlaiškio prenumerata

  Captcha