Jak nas znaleźć?

Tel. +48 22 625 33 68, +48 22 6359794 (konsuliniai klausimai)
E-mail

Studia na Litwie

Data utworzenia 2014.09.11 / Aktualizacja 2014.11.27 11:07

Chcielibyście studiować na Litwie? Zapraszamy – przyjeżdżajcie i przekonajcie się jak, ciekawe mogą być studia w kraju, gdzie powstał pierwszy na terenie Europy Wschodniej uniwersytet.

Uzyskane na Litwie kwalifikacje zawodowe uznawane są za granicą. Co roku na staże oraz stypendia zagraniczne wyjeżdża ponad 1000 studentów i wykładowców.

Językiem wykładowym w państwowych wyższych uczelniach jest język litewski. Wykłady odbywają się również w innych językach, jeżeli program kształcenia dotyczy nauczania obcego języka albo zajęcia akademickie prowadzą zagraniczni wykładowcy, gdy studia odbywają się według programu przeznaczonego dla zagranicznych studentów albo w przypadku wymiany studentów.

Opłata za studia

Kandydaci, którzy uzyskali na maturze najlepsze oceny, trafiają z listy rankingowej na miejsca finansowane przez państwo w publicznych szkołach wyższych i studiują nieodpłatnie. Ilość takich miejsc corocznie jest ustalana przez Rząd.

Pozostali maturzyści mogą wybrać studia płatne. Wysokość czesnego ustala i ogłasza każda wyższa uczelnia Studenci mogą się ubiegać o sponsorowaną przez państwo pożyczkę.

Obcokrajowcy litewskiego pochodzenia mogą uzyskać na egzaminach dodatkowo cztery punkty:

Dwa punkty – uzyskują wszyscy emigranci i osoby litewskiego pochodzenia; dwa dodatkowe punkty - abiturienci litewskich szkół ogólnokształcących za granicą.

W chwili obecnej poza granicami Litwy działa 6 litewskich szkół ogólnokształcących: Gimnazjum 16 Lutego w Niemczech, Szkoła Średnia im. Jurgisa Baltrušaitisa w Moskwie, Liceum 11 Marca w Puńsku (Polska), litewska szkoła w Rydze oraz szkoły średnie w Pelesie i Rymdziunach na Białorusi.

O miejsca finansowane przez państwo mogą ubiegać się również mieszkańcy krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz inni obcokrajowcy, dla których miejscem stałego zamieszkania jest Litwa. Dla osób nieznających języka litewskiego i pragnących studiować w tym języku, mogą być organizowane roczne kursy wyrównawcze.

Programy studiów

Na Litwie są prowadzone dwa rodzaje studiów: kolegialne i uniwersyteckie.

Studia mogą być trzystopniowe - I stopień - zawodowe licencjackie lub licencjackie, II stopień – magisterskie, III stopień – doktoranckie. W zależności od formy kształcenia studia mogą się różnić pod względem intensywności: I i II stopnia lub jednolite magisterskie.

  • Wyższe studia w kolegiach są oferowane celem przygotowania do działalności zawodowej. Kształcenie jednolite najczęściej trwają trzy lata, a pełne – 4 lata. Nie mniej niż jedna trzecia programu studiów stanowi nauczanie praktyczne. Po ukończeniu studiów studenci uzyskują dyplom licencjata (lit. bakalauras). Osoby posiadające doświadczenie zawodowe oraz mające ukończone dodatkowe studia (czas trwania ustala każda wyższa uczelnia) mogą kontynuować studia magisterskie na uniwersytecie. Kształcenie w kolegiach realizują kolegia – państwowe i niepubliczne.
  • Studia uniwersyteckie mają na celu ogólne kształcenie uniwersyteckie, przygotowanie teoretyczne, kształcenie najwyższego poziomu umiejętności zawodowych. Programy zintegrowanych studiów I i II stopnia, na przykład na studiach medycznych. Stałe studia licencjackie trwają cztery lata, pełne – najczęściej 5 lat. Po zakończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom licencjata (lit. bakalauras) i mogą kontynuować studia magisterskie, które trwają 1,5 – 2 lata. Dla osób pragnących zająć się działalnością akademicką po zakończeniu studiów magisterskich oferowane są studia doktoranckie (cztery lata). Kształcenie uniwersyteckie prowadzą uniwersytety, akademie, seminaria.

Kształcenie wyższe na Litwie prowadzą 24 kolegia (w tym 11 niepublicznych) i 23 uniwersytety (w tym 9 niepublicznych).

Stypendia

Studenci  uzyskujący dobre wyniki w nauce w trybie ustalonym przez uczelnię mogą otrzymywać stypendia o charakterze motywacyjnym. Studenci spełniający warunki ustalone przez rząd mają prawo otrzymywać stypendia socjalne.

Lata studiów

Lata studiów dzielą się na semestry oraz okresy wakacji. Początek i koniec studiów oraz semestrów ustalają wyższe uczelnie.  W okresie letnim studenci mają okres nieprzerwanych wakacji w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc.

Prenumerata wiadomości

Captcha